Si kabesang tales gay dating speed dating in lincoln lincolnshire

posted by | Leave a comment

Malaking puwang ng pagsisiyasat ang mabubuksan kung ituturing ang tula bilang panlipunang sikolohiya.

Maipapalagay na ang tula, gaya ng sikolohiya, ay bumubuo sa pag-aaral ng estado ng isip, damdamin, at katawan ng mga tao.

Dahil kung hanggang doon lamang ang tula, wala itong kaibhan sa kronika at tala sa kasaysayang nagpapahalaga sa preserbasyon ng mga pangyayari.

Ang tula ay nagsisikap na makamit ang malikhaing rekonstruksiyon ng mga pangyayari, bagay, tauhan, at iba na pawang makaiiral sa realidad ng guniguni at makatutulay sa materyal na realidad, kahit walang direktang tumbasan sa materyal na realidad at realidad ng guniguni.

Bagaman ang unang dalawa ay binanggit na ni Freud, ang ikatlong katangian ang pinamahalagang ambag ni Jung.

Upang malunasan ang sakit ng isip, kinakailangang buksan ang kubling-malay (na naglalaman ng sukal ng loob), at iangat sa antas ng ulirat.

Sinalungat ito ni Jung na naniwalang ang akdang pampanitikan ay hindi dapat maging batayan sa pag-aaral ng kalusugan ng isip ng awtor; ang akda mismo ang nagtataglay ng mga kubling-malay ng kapuwa tao at sangkatauhan.

Maiisip ang tula na imbakan ng mga arketipo, at ang mga arketipong ito, bagaman hindi maugat kung saan nagmula, ay hahayaang maging na siyang magdudulot ng epekto sa asal o pagpapasiya ng tao.

Ngunit ang tula ay hindi kasingkitid ng larang ng agham ng sikolohiya o astrolohiya; ang tula ay maaaring magbunyag ng mga kultura, kasaysayan, at pakikipagsapalaran ng isang lipi, ngunit hindi magwawakas doon ang silbi ng tula.

Leave a Reply

 1. Xnxx free wed cam chat com 26-Feb-2019 20:17

  We present our Extreme Oral Sex Videos Free oral sex videos board. Downloadable bukkake, deepthroating, facial and cum swallowing movies. Moderators: chubaka, Girl Forced Sex board Free rape porn forum.

 2. Andra aunies sex live chat 26-Feb-2019 06:19

  Buzz, the ultimate random free video chatting platform with webcam!

 3. Las vegas sex chats 23-Feb-2019 02:03

  If you're serious about finding lasting love, then Elite Singles is the American dating site for you.

 4. non sedating anxiety medication 08-Dec-2018 22:39

  They skeek online instant sexy with boys to share their sexy feelings. when they feel alone and need partner they cant go in streets to find some random guys to do sex.

dating sim end